Latest News

 

Unit Audit Dalam diberi tanggungjawab menjalankan tugas audit kewangan dan audit pengurusan. Unit ini bertanggungjawab :

 • mengkaji semula organisasi dalam tempoh tertentu untuk mengetahui sama ada fungsi, perancangan, penyeliaan, arahan dan pengawalan adalah berdasarkan arahan dan peraturan pengurusan dan telah dilaksanakan dengan berkesan sejajar dengan objektif dan amalan pengurusan yang baik

 • menentukan kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman dan pengawasan operasi

 • mengkaji ketetapan dan kesahihan maklumat kewangan dan mengenal pasti cara untuk mengukur, menjenis dan melaporkan maklumat tersebut

 • mengkaji sistem sedia ada untuk memastikan ianya selaras dengan dasar dan peraturan terutamanya bidang yang mempunyai kesan terhadap operasi serta menentukan sama ada organisasi mematuhinya. Dan jika perlu, Unit ini akan mencadangkan dasar yang sesuai

 • mengkaji cara yang sesuai untuk melindungi aset dan mengesahkan kewujudan aset tersebut

 • menilai faedah dan keberkesanan penggunaan sumber yang ada, mengenal pasti sama ada hasilnya selaras dengan objektif yang telah ditentukan, dan sama ada ianya telah dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan

 • mengkaji perjalanan organisasi dan perlaksanaan program untuk memastikan sama ada hasilnya selaras dengan objektif dan telah dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan

 • menilai semua rancangan dan tindakan yang telah diambil selaras dengan teguran audit mengenainya

 • Bersama-sama merancang, merekabentuk, membangun, melaksanakan

 • sistem pengurusan berasaskan komputer terutama dari aspek:

  • Ciri-ciri kawalan

  • Ciri-ciri ketepatan

  • Keupayaan merekod dokumentasi

 • Mengemukakan jadual kerja auditan tahunan kepada Rektor dan Jawatankuasa Audit untuk pertimbangan dan kelulusan.

   

   

Announcement

University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration Link


University Robot Competition : Kingdom of Champions

Date : 21 - 22 September 2019
Location : Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP, Pauh Putra

For further details


Last Updated on 10 December 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Indrasutra Dance, Music & Art 2019

Date : 11 - 13 December 2019
Venue : Unit Kebudayaan & Rekreasi, UniMAP
Time : 9:00 am - 4:30 pm (11 - 12 December)
9:00 am - 12:30 pm (13 December)
Fee : RM 50.00 (UniMAP Staf Children)
RM 70.00 (Non UniMAP Staf Children)
Age : 4 - 12 years old

For Further Details


IFaculty of Engineering Technology Exhibition 'FETEX 2019'

Date : 12 December 2019 (Thursday)
Time : 8 am – 3.30 pm
Venue : Ruang Legar Blok A1, Kampus Kediaman UniCITI Alam, UniMAP

For Further Details


Date: 17-19 December 2019
Time: 9.00 a.m - 5.00 p.m
Venue: IMK Computer Laboratory, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.
Speaker: Prof. Dr. Amran Ahmed (Certified HRDF Trainer)
Fees:
Workshop 1: Basic Statistical Analysis Using SPSS (RM80.00)
Workshop 2: Design of Experiment - Analysis of Variance (RM200.00)
Workshop 3: Linear Regression Model (RM200.00)
Note : Workshop 2 and Workshop 3 are only open to those who have joined Workshop 1 before.
Due date registration with payment: 13 December 2019

Registration LinkONLINE SERVICES

   
   

 

Visitor Numbers


search
Go to top