Latest News

 

Unit Audit Dalam diberi tanggungjawab menjalankan tugas audit kewangan dan audit pengurusan. Unit ini bertanggungjawab :

 • mengkaji semula organisasi dalam tempoh tertentu untuk mengetahui sama ada fungsi, perancangan, penyeliaan, arahan dan pengawalan adalah berdasarkan arahan dan peraturan pengurusan dan telah dilaksanakan dengan berkesan sejajar dengan objektif dan amalan pengurusan yang baik

 • menentukan kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kawalan dalaman dan pengawasan operasi

 • mengkaji ketetapan dan kesahihan maklumat kewangan dan mengenal pasti cara untuk mengukur, menjenis dan melaporkan maklumat tersebut

 • mengkaji sistem sedia ada untuk memastikan ianya selaras dengan dasar dan peraturan terutamanya bidang yang mempunyai kesan terhadap operasi serta menentukan sama ada organisasi mematuhinya. Dan jika perlu, Unit ini akan mencadangkan dasar yang sesuai

 • mengkaji cara yang sesuai untuk melindungi aset dan mengesahkan kewujudan aset tersebut

 • menilai faedah dan keberkesanan penggunaan sumber yang ada, mengenal pasti sama ada hasilnya selaras dengan objektif yang telah ditentukan, dan sama ada ianya telah dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan

 • mengkaji perjalanan organisasi dan perlaksanaan program untuk memastikan sama ada hasilnya selaras dengan objektif dan telah dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan

 • menilai semua rancangan dan tindakan yang telah diambil selaras dengan teguran audit mengenainya

 • Bersama-sama merancang, merekabentuk, membangun, melaksanakan

 • sistem pengurusan berasaskan komputer terutama dari aspek:

  • Ciri-ciri kawalan

  • Ciri-ciri ketepatan

  • Keupayaan merekod dokumentasi

 • Mengemukakan jadual kerja auditan tahunan kepada Rektor dan Jawatankuasa Audit untuk pertimbangan dan kelulusan.

   

   

Announcement

Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAP


Last Updated on 7 July 2019

All the UniMAP announcement will be updated accordingly. Thank you!


Management Committee of the University Meeting

Date: 8 July 2020
Time: 2.30 pm
Venue: Vice Chancellor Meeting Room, Level 4, The Chancellery UniMAP


Date: 9 July 2020
Time: 5.00 pm
Venue: Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Areeb Putra, Kampus Alam UniMAP,Pauh Putra


Identification Programme (MSK) Diploma SA 2020/2020

Date: 8 - 10 August 2020
Venue: Auditorium, Level 1, The Channcellery UniMAPONLINE SERVICES

   
   

 

Visitor Numbers


search
Go to top